Blog o bezpieczeństwie informatycznym firm

Przygotowanie do RODO krok po kroku - checklista.
Lemlock Lemlock logo

"Czy RODO mnie dotyczy?" - częste pytanie wśród przedsiębiorców.

W ostatnim czasie zrobiło się głośno wokół nowych,przepisów o ochronie danych - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO (z angielskiego General Data Protection Regulation - GDPR). Dlaczego głośno? Ponieważ jak się okazuje, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że wspomniane Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku i że w związku z nim muszą zaplanować, a następnie wprowadzić zmiany w zarządzaniu danymi osobowymi. Nawiązując do badania przeprowadzonego przez DMA w 2016 roku na pytanie, w jakim stopniu badane firmy są przygotowane na nieuchronne zmiany, 46% z nich wyraziło pełną gotowość, 24% stwierdziło, że są po części gotowe, natomiast 30% uznało, że są zupełnie nieprzygotowane.

Dane chronione w ramach RODO to nie wszystko. Które informacje powinny być szczególnie zabezpieczone?
Lemlock Lemlock logo

RODO - podstawowe informacje

Wiemy już, że obowiązujące od maja 2018 roku Rozporządzenie ustanawia nowy wymiar ochrony danych osobowych i wprowadza zmiany w definiowaniu wrażliwych danych. Wspomniane informacje odgrywają kluczową rolę dla podmiotów gospodarczych przetwarzających je w przestrzeni. Czy istnieją zatem jakieś dodatkowe poufne materiały, które mogłyby zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu organizacji, a które nie podlegają Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych- RODO (z języka angielskiego General Data Protection Regulation - GDPR)? Tak, a co ważniejsze, gdy zostaną zaniedbane w takim samym stopniu mogą spowodować (często nieodwracalne) szkody, zanik przewagi konkurencyjnej czy utratę wypracowanej pozycji na rynku.

Niekonsekwentne zarządzanie danymi przez małe, średnie i duże podmioty na rynku.
Lemlock Lemlock logo

Czy jesteśmy świadomi sieciowych zagrożeń?

Ludzie nie zdają sobie sprawy jak cenne są ich dane osobowe. Dopiero w momencie ich użycia przez niepowołane osoby/organizacje uświadamiają sobie, że warto było zadbać o ich odpowiednie bezpieczeństwo. Co w przypadku, gdy - mimo dbania o wysoki poziom ochrony - dane personalne zostaną nielegalnie przechwycone i wykorzystane? Pojawiają się liczne pytania, jak do tego doszło, kto za to odpowiada i jakie będą negatywne skutki powstałej sytuacji?

Ochrona danych i działania w momencie incydentu, czyli krótkie wprowadzenie do obowiązujących procedur zaradczych.
Lemlock Lemlock logo

Zarządzanie danymi według RODO

Pozyskiwanie, zarządzanie, przeformowywanie i składowanie danych powinno opierać się na decyzjach, w których uwzględnia się wystąpienie ewentualnego ryzyka. Ryzyko to może być związane ze złymi warunkami przetwarzania informacji, nieodpowiednim usunięciem, utratą, kradzieżą, niekontrolowaną modyfikacją, nieuprawnionym udostępnieniem czy niedostosowanym przechowywaniem.

Interesuje Cię kompleksowe rozwiązanie,
związane z bezpieczeństwem gromadzonych przez Ciebie danych?
Zgoda na  przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej grzegorz.makosa@lemlock.com. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: grzegorz.makosa@lemlock.com.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Pozostańmy w kontakcie: