Blog o bezpieczeństwie informatycznym firm

Kategoria: MARKETING

Artykuł. RODO i e-commerce - wpływ na handel w sieci.
Jan Nawrot

4 stycznia 2018 | marketing, rodo

Branża e-commerce ze względu na specyfikę stosowanych strategii marketingowych jest szczególnie wrażliwa na zmiany w zakresie regulacji prawnych. Przepisy związane z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) sprawią, że e-biznes będzie musiał dostosować się do nowych norm prawnych.

Artykuł. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO.
Jan Nawrot

3 stycznia 2018 | marketing, rodo

RODO zacznie obowiązywać wkrótce!


W związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania RODO, przedsiębiorcy powinni zweryfikować, czy mechanizmy do tej pory stosowane do pozyskiwania i przetwarzania danych są zgodne z nową regulacją. Jakie niezbędne zmiany należy w związku z tym przeprowadzić?

Artykuł. Pięć zasad pomyślnej współpracy między CMO a CIO.
Jan Nawrot

3 stycznia 2018 | marketing, rodo

Coraz częściej mówi się o współzawodnictwie pomiędzy CMO (ang. Chief Marketing Officer) a CIO (ang. Chief Information Officer). Czy ta rywalizacja jest wskazana, gdy równomiernie wzrasta znaczenie zarówno CMO, jak i CIO? Jak doprowadzić do efektu synergii we współpracy tych dwóch stanowisk?

Artykuł. Wejście RODO jako impuls dla marketingu do podniesienia kwestii cyberbezpieczeństwa.
Jan Nawrot

5 grudnia 2017 | cyberbezpieczenstwo, marketing, rodo

Początki marketingu na świecie wiązały się z dużą beztroską, jeżeli chodzi o ochronę posiadanych danych. W momencie zbierania informacji demograficznych o odbiorcach, określania wskaźników zwrotu z inwestycji czy badania zachowań konsumenckich lub reakcji użytkowników nie gwarantowano odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przez co były narażone na kradzież/utratę.

Interesuje Cię kompleksowe rozwiązanie,
związane z bezpieczeństwem gromadzonych przez Ciebie danych?
Zgoda na  przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej grzegorz.makosa@lemlock.com. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: grzegorz.makosa@lemlock.com.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Pozostańmy w kontakcie: