Blog o bezpieczeństwie informatycznym firm

Kategoria: MARKETING

Artykuł. RODO i e-commerce - wpływ na handel w sieci.
Jan Nawrot

4 stycznia 2018 | marketing, rodo

Branża e-commerce ze względu na specyfikę stosowanych strategii marketingowych jest szczególnie wrażliwa na zmiany w zakresie regulacji prawnych. Przepisy związane z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) sprawią, że e-biznes będzie musiał dostosować się do nowych norm prawnych.

Artykuł. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO.
Jan Nawrot

3 stycznia 2018 | marketing, rodo

RODO zacznie obowiązywać wkrótce!


W związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania RODO, przedsiębiorcy powinni zweryfikować, czy mechanizmy do tej pory stosowane do pozyskiwania i przetwarzania danych są zgodne z nową regulacją. Jakie niezbędne zmiany należy w związku z tym przeprowadzić?

Artykuł. Pięć zasad pomyślnej współpracy między CMO a CIO.
Jan Nawrot

3 stycznia 2018 | marketing, rodo

Coraz częściej mówi się o współzawodnictwie pomiędzy CMO (ang. Chief Marketing Officer) a CIO (ang. Chief Information Officer). Czy ta rywalizacja jest wskazana, gdy równomiernie wzrasta znaczenie zarówno CMO, jak i CIO? Jak doprowadzić do efektu synergii we współpracy tych dwóch stanowisk?

Artykuł. Wejście RODO jako impuls dla marketingu do podniesienia kwestii cyberbezpieczeństwa.
Jan Nawrot

5 grudnia 2017 | cyberbezpieczenstwo, marketing, rodo

Początki marketingu na świecie wiązały się z dużą beztroską, jeżeli chodzi o ochronę posiadanych danych. W momencie zbierania informacji demograficznych o odbiorcach, określania wskaźników zwrotu z inwestycji czy badania zachowań konsumenckich lub reakcji użytkowników nie gwarantowano odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przez co były narażone na kradzież/utratę.

Artykuł. Big Data a RODO - zmiana profilowania na podstawie zebranych informacji.
Jan Nawrot

1 grudnia 2017 | cyberbezpieczenstwo, marketing, rodo

Do czego może posłużyć Big Data?

Obszary takie jak handel, przemysł, administracja, nauka czy służba zdrowia bardzo mocno zmieniły się pod wpływem powstania zjawiska Big Data. Taki samo znaczący wpływ ma Big Data na marketing, którego przedstawiciele za pomocą dostępnych danych potrafią efektywniej prowadzić działania w konsumenckiej.

Interesuje Cię kompleksowe rozwiązanie,
związane z bezpieczeństwem gromadzonych przez Ciebie danych?
Zgoda na  przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej grzegorz.makosa@lemlock.com. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: grzegorz.makosa@lemlock.com.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Pozostańmy w kontakcie: