Opublikowano: 07-06-2021 przez Marcin Bardowski

Lemlock Lemlock logo

Bezpieczeństwo sieci jest absolutnym must have właściwie w każdym przedsiębiorstwie. Prawidłowe zabezpieczenie sieci oznacza przecież właściwą ochronę danych wrażliwych zarówno z punktu widzenia samej firmy (np. dane finansowe), jak i jej pracowników oraz kontrahentów (dane osobowe). W związku z tym, należy koniecznie podjąć odpowiednie kroki, aby bezpieczeństwo sieci oraz aplikacji stosowanych przez daną firmę cechował nienaganny poziom.

OWASP – słów kilka o organizacji

OWASP to fundacja non-profit, której celem działania jest poprawa bezpieczeństwa oprogramowania komputerowego. Sednem działalności OWASP są działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, czego efektem jest m.in. OWASP Top 10 – dokument, w którym ustalono obszary generujące największe zagrożenia w bezpieczeństwie aplikacji sieciowych.

Wszystkie przedsiębiorstwa powinny zapoznać się z ustaleniami OWASP i podjąć działania minimalizujące stopień ryzyka w używanych aplikacjach internetowych chociażby poprzez wykorzystanie do tego celu odpowiednich narzędzi.

10 rodzajów zagrożeń według OWASP

Dokładna analiza obszarów stanowiących szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa aplikacji internetowych jest trudna, a czasem nawet niemożliwa bez dedykowanego narzędzia takiego, jak chociażby Skanner Lemlock. Poniżej przedstawiono 10 najważniejszych według OWASP zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji internetowych:

  • Injection – dotyczą one m.in. aplikacji w języku SQL. Tego rodzaju zagrożenie pojawia się, gdy nieautoryzowany dostęp do naszego systemu zyskują wrogie dane.
  • Broken Authentication and Session Management – złe działanie funkcji związanych z uwierzytelnianiem danych sprawia, że atakujący jest w stanie złamać zabezpieczenia (np. hasła dostępu) i dostać się do wrażliwych danych.
  • Sensitive Data Exposure – atakujący może przejąć wrażliwe dane osobowe, które nie są odpowiednio chronione przez aplikacje internetowe np. podczas wymiany z przeglądarką.
  • XML External Entitles – stosowanie źle skonfigurowanych procesorów może doprowadzić do narażenia na zewnętrzne ataki polegające na ujawnianiu plików wrażliwych przedsiębiorstwa.
  • Broken Access Control, wadliwa kontrola dostępu występuje, gdy nie są jasno sprecyzowane uprawnienia przysługujące uwierzytelnionym użytkownikom. Dzięki temu, atakujący mogą zyskać dostęp do nieautoryzowanych funkcji systemu.
  • Security Misconfiguration – jest to częsty problem i wynika np. ze stosowania komunikatów o błędach, które zawierają w swojej treści poufne informacje, dzięki którym atakujący uzyskuje dostęp do systemu.
  • Cross-Site Scripting (XSS) mające miejsce wówczas, gdy aplikacja internetowa zawiera niezaufane dane na swojej witrynie (lub dane te są aktualizowane w nieodpowiedni sposób).
  • Insecure Deserialization – niezabezpieczona deserializacja może dać atakującemu uprawnienia do ingerencji w kod aplikacji oraz możliwość ataków iniekcyjnych.
  • Using  Components With Known Vulnerabilities – stosowanie komponentów (biblioteki, frameworki), które mają luki w zabezpieczeniach, także jest obszarem potencjalnego zagrożenia. Takie działanie może doprowadzić do utraty danych, a nawet - utraty kontroli nad serwerem.
  • Insufficient Logging & Monitoring – problem ten uniemożliwia dostosowywanie ochrony systemu do nowych rodzajów zagrożeń.

Scanner Lemlock – w obronie nietykalności aplikacji

W celu analizy powyższych obszarów warto zastosować specjalistyczne oprogramowanie. Do takich aplikacji należy Scanner Lemlock, który pozwala na kompleksową weryfikację poziomu bezpieczeństwa danej aplikacji webowej oraz identyfikację luk w zabezpieczeniach. Niewątpliwym atutem skanera jest jego intuicyjna obsługa oraz szybkie działanie – dzięki wbudowanym algorytmom program wykonuje badanie bez ingerencji użytkownika.

Podsumowując…

Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest istotne – liczba ataków hakerskich w ostatnich latach mocno wzrosła, a cyberprzestępcy stale szukają nowych sposobów na złamanie zabezpieczeń. W związku z tym, skorzystanie z aplikacji nie tylko skutecznej, ale też prostej w obsłudze i pozwalającej na skupienie się na kluczowych dla biznesu obszarach, jest konieczne. Po przeprowadzonym teście otrzymasz raport, który zawierać będzie nie tylko listę wykrytych luk bezpieczeństwa, ale również sugestie rozwiązań, które pozwolą na eliminację podatności. Ponadto wynik testu zostanie przekazany z wykorzystaniem najwyższych standardów poufności, co minimalizuje ryzyko wycieku raportu. Rozwiązania oparte na testach automatycznych stają się z roku na rok coraz popularniejsze. Warto postawić na Skanner Lemlock, aby przekonać się, że niezawodne narzędzie do skanowania bezpieczeństwa aplikacji jest w zasięgu ręki!

Lemlock ebook. Poradnik ekspercki: Trzy podejścia do cyberbezpieczeństwa
Interesuje Cię kompleksowe rozwiązanie,
związane z bezpieczeństwem gromadzonych przez Ciebie danych?
Zgoda na  przetwarzanie danych w celu kontaktu
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną Sagiton Sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej grzegorz.makosa@lemlock.com. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław, e-mail: grzegorz.makosa@lemlock.com.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Pozostańmy w kontakcie: